Klub.Akva.SK
Klub.Akva.SK Úvodná strana
Klubová činnosť
Výsledky súťaží

Členovia klubu

Časopis "Akvárium"

Časopis
"nové Akvárium"


Chované ryby
Bezstavovce
Pestované rastliny
Klubová knižnica

Stanovy klubu
Orgány klubu
Prihláška
Darovanie 2% dane

klub@akva.sk

Prihlásenie


Zľavy pre členov poskytujú:


Naši priatelia:

Čestní členovia:
Dokoupil Norbert
Členovia:
Abrhám Petr
Barčin Branislav
Benčúrik Peter
Bíro Patrik
Dekánek Daniel
Durný Norman
Gnida Miloš
Grožajová Miroslava
Haláč Martin
Heriban Igor
Holubčík Lubomír
Hrabčák Mikuláš
Chmelko Miloš
Kostanjevec Andrej
Kurinec Jozef
Libal Milan
Matuška Štefan
Murko Milan
Neubauer Peter
Papp Ladislav
Pešek Miloslav
Príkazský Miroslav
Rejlková Markéta
Rusko Miroslav
Sedlák Pavol
Sokol Ivan
Šrol Miroslav
Vik Roman
Viková Elenka Viktória
Volf Vladimir
Vyslúžil Ivan
Zajic Tibor