Klub.Akva.SK
Klub.Akva.SK Úvodná strana
Klubová činnosť
Výsledky súťaží

Členovia klubu

Časopis "Akvárium"

Časopis
"nové Akvárium"


Chované ryby
Bezstavovce
Pestované rastliny
Klubová knižnica

Stanovy klubu
Orgány klubu
Prihláška
Darovanie 2% dane

klub@akva.sk

Prihlásenie


Zľavy pre členov poskytujú:


Naši priatelia:

Meno: Ivan Vyslúžil Chované ryby
Nick: vysluzil2 Bezstavovce
Bydlisko: údaj iba pre členov Pestované rastliny
Telefon: údaj iba pre členov Moje knihy
Mail: údaj iba pre členov
Vek: 46
Zameranie: súťaže Xipho-Molly a Guppy
Akvária: 26 000 litrů

Som 9-ročný akvarista. Pred 9 rokmi som sa prvýkrát oboznámil ako vyzerá gupka. Počas môjho venovania sa akvaristike som choval asi všetko a množil som živorodky, sumčeky, americké a africké cichlidy, mrenky, kaprovité, labyrintky. Z rastlín som úspešne množil aspoň 70 druhov o ktorých som publikoval članky v akvaristických časopisoch. Úspešne sa zúčastňujem rôznych sútažných výstav doma a v zahraničí. Za minulý rok som bol absolútny víťaz výstav v Krakove, Havířove. Na ostatných som sa umniesťnoval tiež na popredných miestach. Na ME Xipho-Moly som sa umniestnil na dvoch druhých miestach. Platy mečúne. Mám už víťazstva ME z predchádzajúcich rokov. Chodim posudzovať do zahraničia na sútaže Xipho-Moly a Gupy. Na internete ma nájdete pod nikom vysluzil2.