Klub.Akva.SK
Klub.Akva.SK Úvodná strana
Klubová činnosť
Výsledky súťaží

Členovia klubu

Časopis "Akvárium"

Časopis
"nové Akvárium"


Chované ryby
Bezstavovce
Pestované rastliny
Klubová knižnica

Stanovy klubu
Orgány klubu
Prihláška
Darovanie 2% dane

klub@akva.sk

Prihlásenie


Zľavy pre členov poskytujú:


Naši priatelia:

Prihlášku si môžete stiahnuť tu:

prihlaska.doc


Výška členského príspevku je 14 EUR ročne. Členovia do 15 rokov a nad 60 rokov majú zľavu na členský príspevok vo výške 50%.
Prihlášku je možno zaslať aj priamo na mailovú adresu klub@akva.sk.
Číslo účtu: 2621829021/1100.