Klub.Akva.SK
Klub.Akva.SK Úvodná strana
Klubová činnosť
Výsledky súťaží

Členovia klubu

Časopis "Akvárium"

Časopis
"nové Akvárium"


Chované ryby
Bezstavovce
Pestované rastliny
Klubová knižnica

Stanovy klubu
Orgány klubu
Prihláška
Darovanie 2% dane

klub@akva.sk

Prihlásenie


Zľavy pre členov poskytujú:


Naši priatelia:

Občianske združenie KLUB.AKVA.SK
ORGÁNY KLUBU:

Predseda: Branislav Barčin

Podpredseda: Norman Durný

Pokladník: Patrik Bíro

Členovia rady: Martin Haláč, Miloslav Pešek, Roman Vik, Pavol Sedlák, Miloš Chmelko

Revízna komisia: Ľubomír Holubčík, Peter Neubauer


Orgány boli zvolené v súlade so stanovami na výročnej členskej schôdzi 3.3.2011.