Klub.Akva.SK
Klub.Akva.SK Úvodná strana
Klubová činnosť
Výsledky súťaží

Členovia klubu

Časopis "Akvárium"

Časopis
"nové Akvárium"


Chované ryby
Bezstavovce
Pestované rastliny
Klubová knižnica

Stanovy klubu
Orgány klubu
Prihláška
Darovanie 2% dane

klub@akva.sk

Prihlásenie


Zľavy pre členov poskytujú:


Naši priatelia:

Krevety
Atya gabonesis
Atyopsis moluccensis
Caridina
cf. babaulti "Malaya"
Caridina
cf. breviata "Hummel"
Caridina
sp. "Red Crystal"
Caridina
sp. "Tiger"
Caridina japonica
Caridina nilotica
Caridina/Neocaridina
sp. "Rückenstrich"
Caridina/Neocaridina
sp. "Tüpfel"
Caridina/Neocaridina
sp. "Zeylanica"
Macrobrachium
sp.
Macrobrachium assamense
Macrobrachium lanchesteri
Neocaridina denticulata sinensis
Neocaridina denticulata sinensis
var. red "Cherry","Red Fire"
Neocaridina palmata
"Nektarinen"
Neocaridna
cf. zhangjiajiensis "White Pearl"

Raky
Cherax Quadricarinatus
Procambarus fallax

Slimáky
Anatoma Helena
Clithon corona
Melanoides tuberculata
Neritina natalensis
Physa marmorata
Planorbarius corneus
Planorbella
sp.
Planorbis
sp.
Pomacea bridgesii