Klub.Akva.SK
Klub.Akva.SK Úvodná strana
Klubová činnosť
Výsledky súťaží

Členovia klubu

Časopis "Akvárium"

Časopis
"nové Akvárium"


Chované ryby
Bezstavovce
Pestované rastliny
Klubová knižnica

Stanovy klubu
Orgány klubu
Prihláška
Darovanie 2% dane

klub@akva.sk

Prihlásenie


Zľavy pre členov poskytujú:


Naši priatelia:

Meno: Norman Durný Chované ryby
Nick: Norman Bezstavovce
Bydlisko: údaj iba pre členov Pestované rastliny
Telefon: údaj iba pre členov Moje knihy
Mail: údaj iba pre členov
Vek: 28
Zameranie: bezstavovce, Južná Amerika
Akvária: 350 l spoločenské juhoamerické, 100 l spoločenské mix, 20 krevetárií - celkovo asi 1100 l

Zameriavam sa najmä na chov bezstavovcov – sladkovodných kreviet z čeľade Atyidae (rody Caridina, Neocaridina, AtyaAtyopsis) a čeľade Palaemonidae (rod Macrobrachium). Z rýb uprednostňujem ryby pochádzajúce z oblastí Južnej Ameriky od Venezuely až po Argentínu, konkrétne rad Characiformes, čeľade Loricariidae a Callichthyidae a menšie druhy cichlíd. Keďže pre mňa sú rastliny len podporný prostriedok na udržanie rovnováhy v akváriách, nevyhľadávam náročné druhy. Najvačšie druhové zasúpenie má v mojich akváriách rod Echinodorus.