Klub.Akva.SK
Klub.Akva.SK Úvodná strana
Klubová činnosť
Výsledky súťaží

Členovia klubu

Časopis "Akvárium"

Časopis
"nové Akvárium"


Chované ryby
Bezstavovce
Pestované rastliny
Klubová knižnica

Stanovy klubu
Orgány klubu
Prihláška
Darovanie 2% dane

klub@akva.sk

Prihlásenie


Zľavy pre členov poskytujú:


Naši priatelia:

!!! Sledujte dianie v sekcii "Klubová činnosť" !!!                         Posledná aktualizácia stránky: 25.10.2013
Vyšlo 1. číslo časopisu nové Akvárium!


Vyšlo 1. číslo časopisu nové Akvárium!Každý posledný štvrtok v mesiaci sa uskutočnuje stretnutie akvaristov. Čas a miesto nájdete na Akva.sk!

Vítame vás na stránkach nového akvaristického klubu, ktorého názov znie KLUB.AKVA.SK. Myšlienka založenia tohto klubu sa zrodila vďaka portálu www.akva.sk, ktorý sa stal miestom odborných debát, vášnivých diskusií a predovšetkým miestom stretnutí ľudí, pre ktorých je akvaristika naozaj hodnotnou náplňou voľného času.

Cieľom klubu je organizovanie stretnutí svojich členov, prednášok, zájazdov, výmenných trhov a výstav akváriových rýb a rastlín, rozvíjanie vzájomnej spolupráce s inými klubmi na Slovensku i v zahraničí. Okrem toho hrá dôležitú úlohu aj vydávanie odborných publikácií a klubových materiálov, umožnenie získania menej dostupných druhov v rámci klubu a tým aj rozširovanie druhového zastúpenia rýb v našich akváriách s dôrazom na zachovanie ohrozených druhov a poukazovanie na problémy ohrozenia.
Členom klubu sa môže stať každý, kto sa zaujíma o akvaristiku a má záujem podieľať sa na činnosti klubu. Pôsobnosť klubu je celoslovenská.
Pýtate sa, prečo by ste mali do klubu vstúpiť? Ako členovia získate vstup so zľavou na akcie usporiadané klubom, každé dva mesiace bulletin a možnosť zdarma využívať klubovú knižnicu. Budete mať lepší prístup k informáciám, k zaujímavým rybám, ďalším akváriovým živočíchom a rastlinám, k publikáciám klubu a predovšetkým k ďalším akvaristom.Ak máte nejaké otázky, pripomienky alebo sa chcete bližšie o niečom informovať, napíšte nám na e-mailovú adresu klub@akva.sk . Pokiaľ ste sa rozhodli prihlásiť do nášho klubu, vyplňte prosím prihlášku .